Borough Council
2022 Agendas and Minutes

Date      Notice Agenda Minutes Audio
Jan. 4 Reorg & Reg.  Notice Agenda    Audio
Jan. 18 Notice Agenda     
Feb.         
Feb.         
Mar.         
Mar.         
Apr.         
Apr.         
May         
May         
Jun.         
Jun.        
Jul.         
Jul.         
Aug.         
Aug.         
Sep.         
Sep.         
Oct.         
Oct.         
Nov.         
Nov.         
Dec.         
Dec.         
Jan.         

Archived Agendas and Minutes